Politika privatnosti

Šta su podaci o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti odnosi se na bilo koju radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, čuvanje, prilagođavanje, brisanje.

Rukovalac podacima

Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

Rukovalac podataka o ličnosti je Bakalnica doo Beograd-Zemun, sa sedištem na adresi Rade Končara 76, Beograd-Zemun (u daljem tekstu: Bakalnica).

Razlozi zbog kojih prikupljamo podatke (svrha obrade podataka):

1. Mi obrađujemo Vaše lične podatke u svrhu pregovora, zaključenja i ispunjenja ugovora.

U tu svrhu, možemo obrađivati vaše podatke ko što su npr. ime i prezime, adresa, broje telefona, datum rođenja, kao i druge podatke koji mogu biti potrebni u zavisnosti od konkretnog ugovornog odnosa.

2. Bakalnica internet prodavnica i internet sajt www.bakalnica.rs

Prikupljanjem podataka na web stranici www.bakalnica.rs nudimo vam mogućnost što preciznije, lakše i jednostavnije pretrage našeg online servisa. Ukoliko želite da budete redovno obavešteni o novitetima i akcijama, a ne želite da svaki dan ulazite na naš sajt ili obilazite naše prodavnice – rado ćemo to učiniti umesto vas. Pre svega, kroz mogućnost newsletter prijave nudimo vam mogućnost da budete uvek i pravovremeno obavešteni o akcijama, a potrebno je samo da ostavite vašu email adresu kao lični podatak, te da se saglasite sa obradom podataka u ovu svrhu, kako bismo vam omogućili ovu prijavu.

3. Kandidati za zaposlenje

Kako biste postali deo našeg tima potrebno je da posetite našu stranicu za karijeru i ostavite nam podatke na osnovu kojih možemo da vas kontaktiramo i izvršimo selekciju za željeno radno mesto (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) kao i Vaš CV. Pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti u ovom slučaju je naš legitimni interes. Vaši podaci će se čuvati godinu dana, nakon kog perioda će biti izbrisani.

3. Cookies (kolačići)

Da bismo vam obezbedili što bolje funkcionisanje našeg web sajta i pretragu naših web stranica, prikupljaćemo podatke prilikom same vaše posete našoj internet stranici. U tu svrhu koristimo kolačiće i Google Analytics, o čemu više informacija možete pronaći i u kasnijim redovima, kao i koriščenju i interakciji sa nalozima na društvenim mrežama naše kompanije, ili korišćenju platformi društvenih mreža za obezbeđivanje što boljih informacija o našim proizvodima i uslugama.

Napominjemo da vi odlučujete da li ćete nam i koje podatke dostaviti. Iz tog razloga, prilikom unošenja podataka na internet stranici obratite pažnju da li su sva polja obavezna. Ako odlučite da popunite sva polja garantujemo vam sigurnost svih podataka kao i da ćemo ih koristiti samo u svrhu u koju ste nam ih i dali.

U daljem tekstu ova Politika privatnosti pojašnjava na koji način Bakalnica skuplja, čuva, obrađuje, koristi i prenosi vaše podatke o ličnosti. Obrada podataka se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Upotrebom ili pristupom našim web stranicama potvrđujete da ste sa razumevanjem pročitali, te da ste saglasni sa prikupljanjem, čuvanjem, obradom i korišćenjem vaših ličnih podataka. Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti kako bi vam bile jasnije glavne odredbe naše politike i prakse u vezi sa datim podacima i načinima na koje ćemo ih koristiti.

Uveravamo se da je svaka vaša poseta sigurna i obezbeđena po svim zakonskim regulativama, kao i sigurnog korišćenja interneta. Ako se, pak, ne slažete sa našim politikama i praksama, vaš će izbor biti da ne koristite naš web sajt.

Pravni osnov obrade podataka

U većini slučajeva, pravni osnov za obradu ličnih podataka je priprema, zaključenje i izvršenje ugovora sa licem na koje se lični podaci odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za sam pristup i korišćenje servisa Bakalnice.

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka. Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

•          dijagnostikovali tehničke probleme sa servisom;

•          održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;

•          bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;

•          zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;

•          testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće;

•          Identifikovali i zaštitili korisnike servisa i sam servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

Obaveštavamo vas da upotrebom naših servisa možete biti kontaktirani na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bismo vas upozorili na određene nepravilnosti zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa servisom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad vašim nalogom i kako bismo ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika servisa kojima pristupate.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva ili ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na obradu vaših ličnih podataka. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

Pristup podacima o ličnosti

Pristup vašim podacima imaju naši zaposleni i to samo oni kojima su potrebni kako bi ispunili sve vaše zahteve.

U određenim situacijama, pristup podacima mogu imati naši eksterni partneri kojima poveravamo određene poslove kako bismo usluge koje pružamo doveli na najviši nivo. To znači da nam je za neke usluge potrebna pomoć partnera – kompanija kojoj smo poverili održavanje našeg web sajta ili kompanija koja brine da imate sve potrebne i verodostojne informacije na našim nalozima na društvenim mrežama. Svi naši partneri su izabrani na veoma strog i pažljiv način obavezujući se Ugovorom na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, kao i svih poslovnih tajni kompanije. Bitno je da razumete da to ne znači da eksterni partneri mogu koristiti vaše podatke za svoje potrebe, već isključivo i samo u cilju pružanja usluge za koju su angažovani, kako je objašnjeno u prethodnim odredbama.

Prenos ličnih podataka u druge države

Vaši podaci se ne iznose u druge države.

Rokovi čuvanja podataka

Podatke čuvamo samo onoliko koliko su nam potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju ste nam podatke dali. Nakon toga, vaše podatke ćemo obrisati ili učiniti neprepoznatljivim.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na newsletter, čuvamo do vaše odjave ili deaktivacije vašeg korisničkog naloga. U svakom trenutku se možete odjaviti sa newslettera na linku koji se nalazi na dnu istog.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon ispunjenja svrhe ili povlačenja pristanka ukoliko je pristanak osnov obrade, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane našeg pravnog zahteva.

Mere bezbednosti podataka i primena poverljivosti

Sigurnost podataka i vas kao klijenta i korisnika naših usluga, najbitnija je stvar za nas kao kompaniju. U tom smislu, ulažemo svakodnevne napore, kao i usavršavanje naših zaposlenih, kako bismo ovaj segment posla izvodili po najvišim svetskim standardima.

Obezbedićemo da saradnici koji imaju pristup ili obrađuju podatke o ličnosti budu savesni i da postupaju u skladu sa sadržajem ove Politike kao i da će adekvatno informisati i obučiti svoje osoblje kada je u pitanju ova Politika.

Prilikom online kupovine na našoj stranici, prilikom unošenja podataka o vašoj platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Nepostupanje u skladu sa ovom Politikom može biti sankcionisano izricanjem disciplinskih mera, ili čak prestankom radnog odnosa.

U tu svrhu preduzimamo sve potrebne mere i možemo da vam garantujemo da će vaši podaci biti tretirani po najvišim svetskim i zakonskim regulativama.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo:

1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

3) PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Bakalnica će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim zakonom.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatni rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Za bilo koje informacije u vezi sa Politikom privatnosti, ili upućivanje zahteva za dopunu, ažuriranje, brisanje i prekid korišćenja Vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati direktno putem emaila: kontakt@bakalnica.rs ili putem pošte na adresu Svetozara Ćorovića 13, Beograd.

Pristanak i opoziv pristanka

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu kontakt@bakalnica.rs.

Šta su kolačići (cookies) i u koju svrhu se koriste?

Kolačići, odnosno ’cookies’, su informacije koje internet stranica šalje računaru korisnika. Oni obično čuvaju vaša podešavanja za internet stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa i sl. Kasnije, kada opet otvorite istu stranicu, pretraživač šalje nazad kolačiće što omogućava da vam se na stranici prikažu informacije prilagođene vašim potrebama. Takođe, ovi kolačići su neophodni za brži, efikasniji pristup našoj stranici kao i za njenu bezbednost, čime vam se omogućuje brža, jednostavnija, sigurnija i lakša pretraga! Kolačići povezani s društvenim mrežama omogućavaju pristup društvenim mrežama i deljenje sadržaja.

Podaci o pregledu stranice se čuvaju u vidu log in datoteka. Svaki takozvani log zapis podataka se sastoji od: internet stranice sa koje ste pristupili našoj stranici, IP adrese, vremena i datuma pristupa stranici, upita posetioca stranice, https kod odgovora, preuzete količine podataka, informacije o pretraživaču koji koristite, kao i informacije o vašem operativnom sistemu. Neki kolačići su privremeni i nestaju kada isključite pretraživač, a drugi su trajni i ostaju na računaru.

Naravno, u svakom trenutku možete da odlučite da ne koristite kolačiće tokom posete našoj ili bilo kojoj web stranici. Međutim, imajte na umu da u tom slučaju neke funkcije i stranice neće raditi onako kako očekujete, kao i da ćete biti uskraćeni za što bolju mogućnost pretrage. To možete učiniti tako što ćete na pretraživaču podesiti da se kolačići ne čuvaju kao i da se već sačuvani obrišu. Za onemogućavanje i brisanje kolačića potražite uputstva u opciji „Pomoć“ vašeg internet pretraživača.

Šta je Google Analytics i čemu služi?

Za analizu poseta i kvaliteta korišćenja naših web stranica koristi se Google Analytics, zvanična internet alatka čuvenog Google servisa, što čini i naša kompanija. Ovu uslugu pruža kompanija Google Inc. (“Google”) koja primenjuje kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućuju analizu korišćenja naše internet stranice.

Ovi kolačići omogućavaju da vaše korisničko iskustvo, kao i naše usluge, poboljšamo u skladu sa vašim željama odnosno sa pokazateljima kako koristite našu internet stranicu.

Ono što dodatno napominjemo jeste da je vaša sigurnost korišćenjem naših web stranica trajno zagarantovana visokim standardima politike privatnosti koje primenjujemo!

Linkovi ka drugim web stranicama

Napominjemo da naša internet stranica može da sadrži linkove za upućivanje na druge web sajtove čiji sadržaj nije uvek u našem vlasništvu. Ti linkovi su postavljeni na našoj stranici isključivo radi dodatnog informisanja i lakšeg snalaženja samih korisnika. Mi ne uređujemo njihov sadržaj te ne snosimo nikakvu odgovornost njihovog uređivanja, sadržaja i posete istim.

Obrada podataka na društvenim mrežama

Zaštita naših pratilaca, kao i zaposlenih, nam je na prvom mestu zbog čega zadržavamo pravo da obrišemo, odnosno da prijavimo uvredljive i protivzakonite izjave kao i komercijalne reklame, pre svega zbog zaštita prava svih naših korisnika i zaposlenih. Pritom napominjemo da, shodno tome, ne možemo da preuzmemo odgovornost za komentare i linkove koje postavljaju naši pratioci.

Bakalnica koristi sledeće poznate društvene mreže: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube.

Na navedenim društvenim mrežama obrađujemo sledeće podatke: vaše komentare, video snimke, fotografije, lajkove, reakcije na postove i druga obaveštenja, kao i druge podatke koje podelite sa nama. Vaše podatke obrađujemo samo u svrhu u koju ste nam ih i dali, odnosno u svrhe u koje ste ih objavili na našoj društvenoj mreži. Ukoliko bude neophodno, vaše podatke ćemo podeliti na našoj stranici i zadržavamo pravo da iste obrišemo.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Ukoliko nam putem društvene mreže pošaljete upit, možemo da vas uputimo na druge puteve komunikacije koji garantuju poverljivost. Imajte na umu, uvek imate mogućnost da nam poverljive upite pošaljete putem e-mail adrese navedene u opštim informacijama ili putem kontakt obrasca, ili putem našeg korisničkog servisa.

Takođe, naš online servis ne odgovara i nema veze sa načinom korišćenja podataka od strane samih kompanija poznatih društvenih mreža, kao ni načine njihove oglašivačke prakse. Takođe, naša kompanije koristi usluge poznatih društvenih mreža u smislu deljenja sadržaja i promocije istog na društvenim mrežama u skladu sa datim mogućnostima samih kompanija i njihovim načinom poslovanja i prikupljanja podataka.

Izmena Politike privatnosti

Bakalnica je ovlašćena da s vremena na vreme ažurira ovu Politiku privatnosti, bez prethodne najave, a sa ciljem da se unesu izmene do kojih je došlo u praksi obrade podataka. Izmenjeni tekst Politike privatnosti biće objavljen na web sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane Korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike privatnosti podrazumevaće da je Korisnik obavešten o promenama i da je prihvatio promene. Prihvatanjem ove Politike obavezujete se da povremeno iznova pročitate Politiku privatnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike privatnosti, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja i nedoumica stojimo vam na raspolaganju.